โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

 นายจำนงค์ มีลาภ

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต

นายวราฤทธิ์ ไชยเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวอุไรรัตน์  คูหะมณี

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติงาน

 


นางสาวเนรัญชญา กล้ารบ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

 
นางสาวกฤติกา  สงวนสัตย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


                                             

 

 นางสาวสุพรรณี  ประทุมเพ็ชร

   เจ้าพนักงานทันตภิบาล

                           

                                            

 น.ส.โสพิศ คุ้มภัย

  ผู้ช่วยเหลือคนไข้

               

                                     นางเดือนเพ็ญ หิรัญเกษตร

   แม่บ้าน

 Online: 8 Visits: 3,994,101 Today: 997 PageView/Month: 48,234