โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

  

วันจันทร์

8.30-16.30 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ทันตกรรม ,บริการให้คำปรึกษา,

บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

16.30-18.30 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไปนอกเวลา

 

 วันอังคาร

 8.30-16.30 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไป,ทันตกรรม,บริการให้คำปรึกษา,

คลินิกฝากครรภ์,คลินิกวางแผนครอบครัว,คลินิก COPD

16.30-18.30 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไปนอกเวลา

  

วันพุธ

8.30 - 16.30 น.ตรวจรักษาโรคทั่วไป,บริการให้คำปรึกษา

16.30 - 18.30 น.ตรวจรักษาโรคทั่วไปนอกเวลา

ทุกสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน

05.00-16.00 น.คลินิกเบาหวาน

ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

05.00 - 12.00 น. คลินิกความดันโลหิตสูง

 

วันพฤหัสบดี

8.30 - 16.30 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไป,บริการให้คำปรึกษา,คลินิกฝากครรภ์,คลินิกวางแผนครอบครัว

16.30-18.30 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไปนอกเวลา
วันศุกร์

8.30 - 16.30 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไป, บริการให้คำปรึกษา

16.30- 18.30 น.

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปนอกเวลาวันเสาร์

8.30 - 16.30 น.

 บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

 

วันอาทิตย์

8.30 - 16.30 น.

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

 

 

 

 

  
Online: 5 Visits: 3,994,094 Today: 990 PageView/Month: 48,227